SportGURU ตอน ความลําเอียงในการเสนอข่าวนักกีฬาผิวเข้ม

29 ก.ย. 2558     1,329


ปัจจุบันมีการต่อต้านการเหยียดผิวในวงการกีฬาอย่างเคร่งครัด ซึ่งนักกีฬาคนใดแสดงออกถึงการเหยียดผิว ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางการกระทำ ก็จะถูกลงโทษจากวงการกีฬานั้นๆ เช่นเดียวกับแฟนๆที่เข้าไปเชียร์ในสนาม หากแสดงออกถึงการเหยียดผิว ก็จะโดนลงโทษเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีการต่อต้านการเหยียดผิว แต่จากผลการวิจัยของรองศาสตร์จารย์ ซินเธีย ฟริสบี้ ปรากฎว่า ปัจจุบันมีการนำเสนอข่าวด้านลบของนักกีฬาผิวเข้ม มากกว่านักกีฬาผิวขาว และมีการนำเสนอข่าวด้านดีของนักกีฬาผิวขาวมากกว่านักกีฬาผิวเข้ม แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! สปอร์ตกูรู แนะนำ

กีฬา ยอดนิยม