นิทานอมยิ้ม ตอน นายช่างสามคน

06 ก.ย. 2558     7,688


นิทานอมยิ้ม ตอน นายช่างสามคน

 

พระราชาคนหนึ่งประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่

พระองค์เรียกนายช่างมาปรึกษา

ช่างไม้ทูลพระองค์ว่า เมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงาม

ช่างเหล็กทูลว่า เมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่ง

ช่างหนังทูลถวาย เมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยหนัง เพราะหนังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนดีที่สุด
 
 
 
ขอบคุณ: นิทาน.codingbasic.com


แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! อมยิ้ม แนะนำ

เด็กและเยาวชน ยอดนิยม