สองสาวงามมิสไทยแลนด์เวิร์ล เฟร้นฟราย-ธันยชนก และไดร์-จิณณ์ณิตา ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้า

22 พ.ค. 2560     1,732


เฟร้นฟราย ธันยชนก มูลนิลตา มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 และ ไดร์ จิณณ์ณิตา บุดดี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้าที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ณ สวนไทโยะ โนะ ฮิโรบะ บริเวณปราสาทโอซาก้า และยังเดินร่วมชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชประวัติ/พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การเสด็จฯเยือนคันไซ พ.ศ.2506)" และร่วมแสดงชุด "นาฎยนารีศรีล้านนาเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติรู้จัก ในงานนี้ โดยได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยงาน เทศกาลไทย ณ นครโอซาก้า ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นวันที่ 21 พ.ค. 60 อีกหนึ่งวัน

 แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! มิสไทยแลนด์เวิลด์ แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยอดนิยม