WHO เตือนผลกระทบมลพิษนำไปสู่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

28 ก.ย. 2559     1,697


 

       สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผยแพร่รายงานสถานการณ์มลพิษประจำปี 2559 ซึ่งพบว่า ประชากร 9 ใน 10 คนบนโลก หายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปในร่างกาย 


       นอกจากนี้ ในรายงานระบุว่า ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก และแปซิฟิคตะวันตก มีค่ามลพิษสูงเกินกว่าขีดจำกัดที่ WHO กำหนด ซึ่งประชากรกว่าร้อยละ 92 ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับมลพิษอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ป่วยเป็นมะเร็งปอด โรคหัวใจ และอาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน องค์การอนามัยโลกระบุว่า อาการป่วยเหล่านี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลกราว 3 ล้านคนต่อปี

       องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการปัญหามลพิษ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในประเทศที่มีการผลิตสูง ขณะที่บางประเทศได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้แล้ว โดยได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ซึ่งองค์การสหประชาชาติหวังว่า ไม่เพียงจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างความปลอดภัยให้กับประชากรตามข้อเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกเท่านั้น แต่ยังบรรเทาวิกฤตสภาพอากาศที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ด้วย แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! โลกยามเช้า แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม