สเปนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้สูงอายุทั่วยุโรป

28 พ.ค. 2560     1,858


แนวคิดการนำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ โดยนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลียีอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือว่า เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติมาดัดแปลงใช้ ซึ่งจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เอาไว้ 2 ที่ คือ ที่บ้านของผู้สูงอายุพักอยู่และที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นตั้งค่าให้เซ็นเซอร์ทั้ง 2 เชื่อมต่อกันด้วยแอพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันได้

สำหรับแนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ดูแล โดยมีแผนสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานไปใน 9 ประเทศในยุโรป ประกอบด้วย เยอรมัน สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี อังกฤษ และ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อหวังจะสร้างสังคมของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพไปทั่วยุโรปภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

ทั้งนี้ได้มีการทดลองนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้แล้วในบ้านของผู้สูงอายุรายหนึ่งชาวสเปน และผลลัพธ์ที่ได้นั้นถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีแสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! โลกยามเช้า แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม