สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

17 ธ.ค. 2558     970


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จริง) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในการนี้ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ ทรงจุดไฟที่ชนวน พระราชทานเพลิงพระศพ แล้วทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน ขึ้นถวายพระเพลิง ตามลำดับ

ต่อมา เมื่อเวลา 22 นาฬิกา 39 นาที เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ ไปทรงทอดผ้าไตรกองฟอน 3 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับแสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! ข่าววันใหม่ แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม