ตุรกีเตรียมลงประชามติวันนี้

16 เม.ย. 2560     2,714


ตุรกีเตรียมที่จะทำการลงประชามติในวันที่ 16 เมษายนนี้ เพื่อเป็นการตัดสินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด 55 ล้านคนทั่วประเทศ การลงมติครั้งนี้จะทำให้ตุรกีเปลี่ยนรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐ ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแทน 
 
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ ยังทำให้เกิดตำแหน่งรองประธานาธิบดี และยกเลิกสำนักนายกรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีจะมีอำนาจตรงในการแต่งตั้งและปลดรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง สำหรับการลงคะแนนจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งโพลล์ชี้ว่า การลงมติในครั้งนี้จะมีผลทำให้ประชาชนในประเทศแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย


แสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! โลกยามเช้า แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม