คณะนักโบราณคดีอิรักใช้โดรนทำภาพ 3 มิติค้นหาเมืองโบราณ

06 ต.ค. 2559     471


 

       คณะนักโบราณคดีชาวอิรัก ได้นำเทคโนโลยีสัมยใหม่เข้าช่วยในการค้นหาเมืองโบราณที่หายสาบสูญนานกว่า 4,000 ปี ปัจจุบันเชื่อกันว่าได้หายสาบสูญไปหมดแล้ว และซากที่เหลืออยู่ก็ถูกทำลายไปโดยนักรบไอเอส เนื่องจากว่าขัดกับหลักความเชื่อของกลุ่ม

      โดยเทคโนโลยีใหม่นี้ จะเริ่มด้วยการนำโดรนบินสำรวจเก็บภาพมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียม ก่อนที่จะสร้างด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ 

     ซึ่งการใช้โดรนบินสำรวจจะง่ายกว่าการเดินสำรวจเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตี อีกทั้งยังช่วยให้เห็นภาพมุมสูงที่ง่ายต่อการพิจารณารายละเอียดอีกด้วยแสดงความคิดเห็นรายการที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด! โลกยามเช้า แนะนำ

ข่าว ยอดนิยม