เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่: 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์, ชั้น 21-22, 25-28 ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Phone: 02 262 3800.
Fax: 02 262 3801-2.

ฝ่าย Online Sales: คุณณธกร ธนะสังข์ (นัท) 02-2623564

Email: Nathakorn@bectero.com

Email: onlinebusiness@bectero.com
Web: www.bectero.tv

ส่งข้อความถึงเรา

ไฟล์ภาพ .gif หรือ .jpg ขนาดภาพใหญ่ ไม่เกิน 2 MB